Als membres de la Comissió de Medi Ambient ens ha semblat interessant confeccionar un herbari virtual, on hi figurin tots els arbres i plantes de la nostra escola.

Creiem que pot ser un treball molt interessant -tant per als alumnes com per als mestres- i una bona manera d'encetar una tasca col·laborativa a nivell d'escola.
external image cnv0716.jpg